Step in Warsaw - Przewodnik po Warszawie. Płonący Zamek Królewski w Warszawie dnia 17.09.1939. Źródło: Film „Ostatni korespondent. Oblężenie Warszawy 1939”. Reżyser Eugeniusz Starky. https://www.cda.pl/video/1553224.

Dlaczego godzina 11:15 jest symboliczna dla Warszawy?

Dnia 17.09.1939 roku Polska, będąca od dnia 01.09.1939 roku w stanie wojny z III Rzeszą, została zaatakowana od wschodu przez Związek Radziecki (Pakt Ribbentrop-Mołotow nazywany 4 rozbiorem Polski). Tego dnia Hitler zarządził bombardowanie obiektów rządowych w Warszawie, żeby pokazać Polakom, że to jest początek ich końca.Zamek Królewski – siedziba królów Dowiedz się więcej…

Step in Warsaw - Przewodnik po Warszawie. Tablica pamiątkowa w miejscu, gdzie profesor Józef Elsner i przyjaciele pożegnali Fryderyka Chopina (Warszawa, ul. Połczyńska 56, aktualnie obiekt należy do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina). Na granicy miasta dyliżans pocztowy zatrzymał się nagle przy tzw. Żółtej Karczmie, gdzie znajdowały się stajnie i stacja poczty. Chopin zdumiony wyjrzał przez okno i usłyszał pieśń "Zrodzony w polskiej krainie, niech twój talent wszędzie płynie". Niespodzianka się udała! To było wzruszające przeżycie dla wszystkich. Źródło: https://szkola.bednarska.art.pl/koncertowe-centrum-edukacji-muzycznej/.

Smutny dzień dla Fryderyka Chopina

Dnia 2 listopada 1830 roku w Dzień Zaduszny Fryderyk Chopin wyjechał z Warszawy na zawsze. Smutny to dzień, poświęcony pamięci zmarłych, przy pożegnaniu rodzina Chopinów zapewne modliła się za zmarłą 3 lata wcześniej najmłodszą siostrę Emilkę. Chopin miał przeczucie, że widzi ukochane miasto po raz ostatni…

Step in Warsaw - Przewodnik po Warszawie. Potwierdzenie wpisania Archiwum Komisji Edukacji Narodowej na listę dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO – Pamięć Świata. Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych https://agad.gov.pl/.

Dlaczego Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzony jest 14. października?

Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzony jest 14. października i upamiętnia powołanie przez Sejm i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej (14.10.1773). Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą na świecie władzą oświatową o świeckim charakterze aktualnego Ministerstwa Edukacji Narodowej! Powołana jako odpowiedź na rozwiązany zakon jezuitów, który organizował kształcenie podstawowe i Dowiedz się więcej…